A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

ФБ страница

СУЕТФ

Издавање уверења

 

   У Студентској служби се завршавају разни послови везани за студирање. Најчешће ћете имати потребу да извадите неко од уверења (нпр. да сте редован студент). Овде ћемо објаснити детаљан поступак за добијање било ког уверења.

 

Уверење о студирању

   Ово уверење је доказ да сте студент факултета. Користи се у администрацији, и често ће вам га тражити. Потребно је за кредите и стипендије, повластицу за вожњу, добијање здравствене књижице, одлагање војног рока и слично.

 

 

   Образац за уверење се купује у скриптарници (кошта 5 динара). Образац попуњавате сами, као на примеру. Попуњен образац уз индекс предајете на неком од шалтера Студенстке службе. Издавање ове потврде је бесплатно.

 

Напомене:

      - као број се уписује број индекса

      - за место и републику рођења се уписује садашњи назив републике (не како се звала у време вашег рођења)

      - за начин финансирања лупиће вам штамбиљ, па га не морате написати

      - ако нисте на Одсеку за СИ немате образовни профила, па га не морате навести

 

Уверење о положеним испитима

   Пошто се сва евиденција о оценама води на студентским сервисима, некада ће вам бити потребно да извадите званично уверење о положеним испитима. За уверење о испитима потребно је да у банци уплатите накнаду од 500 динара на жиро рачун 840-1438666-48, модел 97, позив на број 89100, прималац "СОП. ПРИ. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД", сврха уплате "НАКНАДА ЗА ИЗДАВЊЕ УВЕРЕЊА". Затим, са доказом о уплати и индексом одете у студентску службу.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack