A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

ФБ страница

СУЕТФ

ЕСПБ

 

   Европски систем преноса бодова (European Credit Transfer System - ECTS) је стандардизован систем вредновања ангажовања студента на савладавању предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године, односно целокупног студирања, у земљама Европе. Од 2006. године, доношењем новог Закона о високом образовању, овакав систем је уведен и на Електротехничком факултету. Он подразумева да се по полагању испита не рачуна њихов број, већ број поена који сваки од њих носи. Наравно, лакши и мење захтевни испити носе мање поена, док комплексинији носе више. Услов за упис наредне године студија одређен је према броју до тада скупљених кредита. Свака година вреди 60 кредита, а када завршите студирање, моћи ћете да сакупите 240 кредита. Мастер студије носе додадних 60 кредита, што укупно чини 300 ЕСПБ кредита. Ево прегледа испита из првог семестра, и броја кредита који сваки од њих носи:

- Основи електротехнике 1 (ОО1ОЕ1) – 7 кредита

- Математика 1 (ОО1ММ1) – 7 кредита

- Програмирање 1 (ОО1П1) – 5 кредита

- Физика 1 (ОО1П1) – 5 кредита

- Лабораторијске вежбе из физике (ОО1П1) – 2 кредита

- Изборни предмети – сваки носи по 2 кредита

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack